Vier Pijlers

De Savioschool is één van de scholen van de Aloysius Stichting. Aanhakend bij de koers van Aloysius, kent ook de koers van onze school vier pijlers: vernieuwen, profileren, verbinden en resultaatgericht werken.

 

Vernieuwen

Wij blijven vernieuwen en doen ervaring op met diverse onderwijsconcepten. Wij hechten daarbij aan een goede balans tussen taal, lezen en rekenen, praktische vakken en creatieve vakken. Wij besteden ook veel aandacht aan de motorische ontwikkeling en vinden bewegingsonderwijs belangrijk.

 

Profileren

Wij zijn specialist in het bieden van onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Wij zijn een inspirerende school en blijven onszelf optimaal ontwikkelen. Onze focus: ontwikkelingsgericht onderwijs, gericht op de toekomst van onze leerlingen.

 

Verbinden

Wij geven ons onderwijs samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en externe partners vorm. Wij willen dat iedereen zich veilig voelt op school en bieden mede daarom een voorspelbare én uitdagende leeromgeving.

 

Resultaatgericht werken

Ons onderwijsaanbod is breed. Wij bereiden leerlingen goed voor op het vervolgonderwijs dat het beste bij hun past en op hun toekomstige leefsituatie. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag: komt dit ten goede aan het onderwijs aan onze leerlingen? Wij streven naar leer- en ontwikkelingsresultaten die passen bij de ontwikkeling van onze leerlingen en volgen die in ons leerlingvolgsysteem. Wij maken onderwijsopbrengsten zichtbaar voor leerlingen en ouders.

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl