Ons onderwijs

Wat ons betreft draait het niet alleen om wát kinderen leren, maar is het ook belangrijk dat zij ontdekken hóe zij het beste leren. Daar spelen wij op in door de leerlingen via alle zintuigen te laten leren en door de nadruk te leggen op het proces van het leren in plaats van enkel op het resultaat. Leren door te zien, horen, voelen en ervaren. Leren met hoofd, hart en handen! Leren met behulp van beweging en leren experimenteren.

 

Wij betrekken leerlingen bij hun eigen leerproces en stellen samen met kind en ouder doelen op ieder ontwikkelingsgebied. Middels opbrengst gericht werken worden voor de cognitieve vakken doelen gesteld die passend zijn bij de leerling. Naast het leren lezen, spellen, rekenen en begrijpend lezen gaat het ook om het leren op sociaal, emotioneel, motorisch, creatief en expressief gebied. Hierbij is leren onderzoeken, leren experimenteren en leren reflecteren belangrijk.

 

De Savio gaat mee met actuele onderwijsontwikkelingen. Wij geven in kleine groepen opbrengstgericht onderwijs. Onze leerlingen werken deels met iPads in de klas. Digitaal leren maakt het eenvoudiger (en vaak ook leuker!) om op jouw niveau oefeningen te doen.

 

Eens per week gaan kinderen aan de slag met workshops. Van techniek, koken en natuur, tot houtbewerking, robots programmeren en kunst onderzoeken: er is van alles te doen. Drie weken lang dompelen kinderen zich onder in een workshop en leren zo hun talenten kennen.