Na groep 8

Onze leerlingen doen niet mee met de uit het reguliere basisonderwijs bekende CITO-eindtoets. Zij maken al vroeg in het jaar het drempelonderzoek en een selecte groep ook een IQ-test (NIO). De leerkracht, intern begeleider, de orthopedagoog en de directeur bespreken op basis van die test en de resultaten van de afgelopen jaren met ouders wat het beste vervolgonderwijs is. Samen met het samenwerkingsverband kijken wij samen met kind, ouders en het voortgezet onderwijs in de regio wat de beste vervolgstap is. Wij zorgen voor een persoonlijke en ‘warme’ overdracht naar de mentor van de nieuwe school.

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl