Na groep 8

In het najaar doen bijna al onze leerlingen mee aan de Adit of de NIO. De leerkrachten, intern begeleider, en de orthopedagoog bespreken intern en met een adviescommissie van het samenwerkingsverband wat het beste vervolgonderwijs is. Hierbij wordt gekeken naar kind-kenmerken, motivatie, resultaten en ondersteuningsbehoeften. Uiteraard wordt dit besproken met de ouders en de leerling. Onze leerlingen maken ook een doorstroomtoets. Wij doen Route 8. Als de leerlingen zijn aangemeld op de school van hun keuze, zorgen wij voor een persoonlijke en ‘warme’ overdracht naar de mentor van de nieuwe school.