Locatiedirecteur

Niels Vierling

 

Onderwijzend personeel

Futen (groep 3, 4) : Lisette Appels & Annelies de Kruijff

IJsvogels (groep 4, 5) : Sandy v.d. Voort & Marieke Velzel

Toekans (groep 5, 6): Nick Heemskerk

Condors (groep 6, 7): Jolanda Hannenberg

Eksters (groep 7, 8) : Arjo van der Sar

 

Onderwijsondersteunend personeel

Intern begeleider: Gerard v.d. Reep (afwezig i.v.m. ziekte) vervanger: Maartje Jacobs

Vakleerkracht gymnastiek: René ter Metz

Onderwijsassistent: Maayke Fransen

Dyslexiespecialist/ leescoördinator: Liesbeth Stevens

Logopedie: Bernadette v.d. Geest

Conciërge: Ton Blom

Administratie: Anja van Oel

Orthopedagoog: Marleen de Grijff (zwangerschapsverlof) vervanger: Annelies de Kruijff

 

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl