Locatiedirecteur

Lotte Hidding

 

Onderwijzend personeel

Futen (groep 3, 4 ) : Lisette Appels, Hanna Visser

IJsvogels (groep 5,6) : Marieke Velzel & Hanna Visser (vervangt tot de herfstvakantie) Sandy v.d. Voort

Toekans (groep 6,7): Robin van der Vlugt

Condors (groep 7): Jolanda Hannenberg

Eksters (groep 8) : Nick Heemskerk & Marian de Ridder

 

Onderwijsondersteunend personeel

Intern begeleider: Eline Ossevoort

Vakleerkracht gymnastiek: Mike van Rooijen

Logopedie/ ondersteuner: Bernadette v.d. Geest

Conciërge: Arend van Duijn

Orthopedagoog: Annelies de Kruijff

Locatie-coördinator: Judith Rutten

Specialist rekenen: Marian de Ridder

Ondwerwijsassistent: Sallie Winkler

Vrijwillige ondersteuner en coördinatie leerlingenraad: Gerard v.d. Reep

 

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl