Locatiedirecteur

Lotte Hidding

 

Onderwijzend personeel

Futen (groep 3, 4 ) : Lisette Appels & Eva van der Lans

IJsvogels (groep 5,6) : Marieke Velzel & Sandy v.d. Voort

Toekans (groep 6,7): Robin van der Vlugt

Bosuilen (groep 7,8): Karlijn Damen & Jolanda Hannenberg

Kerkuilen (groep 7,8) : Nick Heemskerk & Hanna de Visser

 

Onderwijsondersteunend personeel

Intern begeleider: Annamarie Verkade-van der Niet

Vakleerkracht gymnastiek: Mike van Rooijen

Logopedie/ ondersteuner: Bernadette v.d. Geest

Conciërge: Arend van Duijn

Orthopedagoog: Annelies de Kruijff & Florianne van Biemen (vervanging zwangerschapsverlof)

Locatiecoördinator: Judith Rutten

Specialist rekenen: Marian de Ridder

Onderwijsassistent: Maud Freriks

Onderwijsondersteuning vanuit NPO gelden: Marian de Ridder, Lisette Appels en Mike van Rooijen

Vrijwillige ondersteuner en coördinatie leerlingenraad: Gerard v.d. Reep

 

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl