Locatiedirecteur

Niels Vierling

 

Onderwijzend personeel

Futen (groep 3, 4 ) : Lisette Appels

IJsvogels (groep 5) : Robin van der Vlugt, Sandy v.d. Voort & Marieke Velzel

Toekans (groep 5, 6): Stephan Janszen

Condors (groep 6, 7): Jolanda Hannenberg

Eksters (groep 7, 8) : Nick Heemskerk

 

Onderwijsondersteunend personeel

Intern begeleider: Maartje Jacobs

Vakleerkracht gymnastiek: René ter Metz

Dyslexiespecialist/ leescoördinator: Liesbeth Stevens

Logopedie: Bernadette v.d. Geest

Gebouwbeheerder: Ton Blom

Conciërge: André van Turennout

Administratie: Anja van Oel

Orthopedagoog: Annelies de Kruijff

Locatie-coördinator: Marleen de Grijff

Reken/ICT-coördinator en ondersteuner: Marian de Ridder

Vrijwillige ondersteuner en coördinatie leerlingenraad: Gerard v.d. Reep

 

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl