Locatiedirecteur

Judith Rutten

 

Onderwijzend personeel

Futen (groep 3, 4 ) : Lisette Appels & Marieke Velzel

IJsvogels (groep 5,6) : Nick Heemskerk & Marieke Velzel

Toekans (groep 6,7): Jolanda Hannenberg & Hanna Visser

Bosuilen (groep 7,8): Karlijn Damen

Kerkuilen (groep 7,8) : Robin van der Vlugt

 

Onderwijsondersteunend personeel

Intern begeleider: Annamarie van der Niet (tijdelijk afwezig) Saskia Krijger vervangt

Vakleerkracht gymnastiek: Mike van Rooijen

Logopedie: Vacature

Conciërge: Arend van Duijn

Orthopedagoog: Annelies de Kruijff (tijdelijk afwezig) Nynke Savinga vervangt

Specialist rekenen: Sandy v.d. Voort

Specialist taal: Lisette Appels

Onderwijsassistent: Maud Freriks

Vaktherapeut: Jutta van der Aalst

MRT: Mike van Rooijen

PMT: Stef van der Zalm

Vrijwillige ondersteuner: Gerard v.d. Reep