Buitenschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang op onze school is mogelijk. Die wordt in onze school aangeboden door: BSO De Theepot, www.bsodetheepot.nl.

 

Buiten ons schoolgebouw vindt u op een drietal locaties ook buitenschoolse van BLOS kinderopvang, www.blos.nl.