Brede leerlingenzorg

Wij volgen de ontwikkeling van ieder kind goed. Op basis van een individueel ontwikkelingsperspectief maken we leer- en ontwikkelingsdoelen, die we vanzelfsprekend bespreken met leerlingen en ouders. Het Ontwikkelingsperspectief bespreken we twee keer per jaar stellen het zo nodig bij.

 

We werken nauw samen met het Centrum Jeugd en Gezin waarin professionals zoals jeugdartsen, jeugdhulp, maatschappelijk werk en pedagogen zijn vertegenwoordigd. Heeft een kind ook buiten school begeleiding nodig, dan werken we nauw samen met de betrokken hulpverleners. Eén ochtend per week is er op school spreekuur van schoolmaatschappelijk werk waar ouders terecht kunnen met hun vragen.

 

Onze leerlingen kunnen op school naar logopedie of fysiotherapie. Eén dag per week is ook een orthopedagoog bij ons op school. Die ondersteunt bij onderzoek, adviseert ons team en is ook betrokken bij de overstap naar het vervolgonderwijs.

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl