Brede leerlingenzorg

Wij volgen de ontwikkeling van ieder kind goed. Op basis van een individueel ontwikkelingsperspectief maken we leer- en ontwikkelingsdoelen, die we vanzelfsprekend bespreken met leerlingen en ouders. Het ontwikkelingsperspectief wordt twee keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld.

 

We werken nauw samen met het Centrum Jeugd en Gezin en Voor ieder 1. Eén keer per maand is er op school spreekuur van Voor ieder 1 waar ouders terecht kunnen met hun vragen. Heeft een kind ook buiten school begeleiding nodig, dan werken we nauw samen met de betrokken hulpverleners.

 

Onze leerlingen kunnen op school naar logopedie (vacature) of fysiotherapie. Eén dag per week is er ook een orthopedagoog bij ons op school. Die ondersteunt bij onderzoek, adviseert ons team en is ook betrokken bij de overstap naar het vervolgonderwijs.