Collectieve ambitie

Algemeen

Wij staan bekend als een warme, gedreven, enthousiaste en stabiele organisatie waar iedereen zich welkom voelt. Wij bieden onderwijs aan leerlingen tussen 6 en 13 jaar met leer- en gedragsproblemen. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden actief betrokken bij dit proces waardoor een actieve leerhouding wordt gerealiseerd.

 

Vernieuwen

In de komende periode blijven wij vernieuwen en andere onderwijsconcepten uitproberen. Wij vinden het belangrijk dat er een balans is tussen de zaak -, praktische - en creatieve vakken. Wij besteden veel aandacht aan de motorische ontwikkeling, bewegingsonderwijs heeft een aanzienlijke rol hierin.

 

Profileren

Wij profileren ons als specialist voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en als inspirerende school en dagen teamleden uit om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Onze focus: ontwikkelingsgericht onderwijs voor onze leerlingen, met oog voor hun toekomst.

 

Verbinden

De Savioschool is een school die het onderwijs in nauwe betrokkenheid met ouders, leerlingen, leerkrachten en externe instanties wil vormgeven. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich aantoonbaar veilig voelen bij ons op school. Wij bieden een voorspelbare leeromgeving.