Onze school

De Savioschool is een katholieke school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en is toegankelijk voor leerlingen in groep 3 t/m 8 die over een toelaatbaarheidsverklaring SBO (TLV) beschikken.

 

Het aantal leerlingen op onze school bij aanvang van het
schooljaar 2019 - 2020 bedraagt ongeveer 75. De leerlingen zijn verdeeld over 5 groepen.

 

Wij zijn gehuisvest in de Brede School Hillegom. Dit gebouw delen wij met Daltonschool Hillegom en BSO de Theepot. Het monumentale gedeelte van het gebouw bevat een prachtige speelzaal, welke ook als aula gebruikt wordt. Er is een kantoor met flexplekken voor directie, IB, orthopedagoog, lees/dyslexiespecialist, ondersteuners en gebouwbeheerder. Daarnaast beschikken we over diverse werkplekken in de gangen, een handvaardigheidlokaal, een keuken (ingericht voor gebruik door leerlingen) en diverse flexibele ruimtes, welke gebruikt worden voor o.a. oudergesprekken, intern overleg of begeleiding/behandeling door externe samenwerkingspartners. Voorbeelden van externe samenwerkingspartners zijn logopedie, fysiotherapie, psychomotorische therapie, ONL dyslexiebehandeling, sociaal-emotionele coaching of begeleiding.

 

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl