Positieve sfeer

Of het nu gaat om ‘leren’ en/of ‘gedrag’: onze leerlingen hebben extra ondersteuningsbehoeften. Daar is ons pedagogisch klimaat uiteraard helemaal op ingericht.

 

Onze medewerkers creëren een leeromgeving met een positieve sfeer, duidelijke afspraken en veel structuur waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij hebben niet alleen oog voor de cognitieve ontwikkeling van een kind, maar besteden ook veel aandacht aan sociale en emotionele aspecten.

 

Op allerlei manieren ondersteunen wij kinderen bij de ontwikkeling van een reëel en positief zelfbeeld. Alle groepen werken met de sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen ‘Kanjertraining’ en ‘Rots & Water’. Je binnen en buiten de school positief en assertief (leren) gedragen hoort erbij op de Savioschool. Wij hanteren een (anti)pestprotocol.

 

Leerlingen praten mee

Onze leerlingenraad met daarin vertegenwoordigers van vrijwel alle groepen denkt mee over het onderwijs en alle praktische zaken op onze school. De leerlingen kunnen ideeën en wensen aandragen. Handig voor ons, die raadgevers. En leerzaam voor de kinderen die gekozen worden in de leerlingenraad.