Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Medezeggenschapsraad

De MR houdt toezicht op het beleid van school en bestuur en bestaat uit 2
personeelsleden en 2 ouder(s)/verzorger(s) van de Savioschool. Indien nodig
zijn er elk jaar vòòr 1 oktober MR-verkiezingen. De leden nemen zitting voor
een periode van twee jaar en zijn herkiesbaar. De oudergeleding heeft op
bepaalde gebieden advies- dan wel instemmingsrecht. U kunt altijd met
vragen bij de leden van de MR terecht. De namen vindt u achter in de
schoolgids. Daarnaast besteaat er de GMR. Deze bestaat uit
afgevaardigden van alle scholen die aangesloten zijn bij ons bestuur.

 

 

Notulen december 2018

 

Notulen juni 2018

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl