Traject van aanmelding voor leerlingen uit de Duin-en Bollenstreek

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school, dan kunt u contact opnemen met onze locatiecoördinator Judith Rutten voor een kennismakingsgesprek en rondleiding (zie hieronder).

 

Kennismakingsgesprek


Het kennismakingsgesprek wordt verzorgd door de locatiecoördinator, Judith Rutten. In dit gesprek geeft de locatiecoördinator informatie over de school en een rondleiding door het gebouw. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

De ouders die geïnteresseerd zijn in onze school kunnen zich via onderstaande formuier aanmelden.

 

Naam kind *
Geboortedatum kind *
TLV *Huidige school kind
Huidige groep kind
Emailadres
Telefoonnummer ouder(s) *
* verplicht

Inschrijven op ons intresselijst kan via deze link

 

Wanneer u een kennismakingsgesprek en rondleiding heeft gehad en kiest voor de Savioschool, kunt u de interesselijst invullen. Hiermee wordt er geen plek gereserveerd, maar weten wij wel dat u interesse heeft in onze school.

 

Via de volgende link komt u bij het interesseformulier:

Ga naar het interesseformulier (klik).

 

Meer informatie over de organisatie van passend onderwijs in uw regio vindt u op de websites van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek: www.scholenopdekaart.nl en www.swv-db.nl.

 

Traject van aanmelding voor leerlingen uit de Duin-en Bollenstreek

 

Een leerling kan pas officieel aangemeld worden op onze school wanneer een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) sbo (speciaal basisonderwijs) is afgegeven door het samenwerkingsverband. De TLV voor het sbo is landelijk geldig.


In onderstaand document wordt uitgelegd hoe de procedure van aanmelding bij de Savioschool verloopt voor leerlingen woonachtig binnen de Duin- en Bollenstreek.

 

Procedure aanmelding Savioschool (Duin- en Bollen)

 

Traject van aanmelding voor leerlingen buiten de Duin-en Bollenstreek

 

Wanneer een leerling woonachtig is buiten de Duin- en Bollenstreek, wordt verzocht aan de school van herkomst om contact op te nemen met de orthopedagoog, Annelies de Kruijff (annelies.dekruijff@aloysiusstichting.nl). De procedure van aanmelding kent dan een ander verloop.

 

Intake

 

Wanneer de TLV is afgegeven, kunt u telefonisch contact opnemen met school voor het plannen van een intakegesprek. De ouderintake wordt verzorgd door de intern begeleider, Annamarie Verkade. De kindintake wordt verzorgd door de orthopedagoog, Annelies de Kruijff.

 

Annamarie Verkade: annamarie.verkade@aloysiusstichting.nl

Annelies de Kruijff: annelies.dekruijff@aloysiusstichting.nl

 

Na het intakegesprek wordt uw zoon/dochter besproken binnen het intern zorgteam van de school. Na dit overleg ontvangt u een terugkoppeling:

- Ja, we kunnen de leerling plaatsen en hebben direct plaats.

- Ja, we kunnen de leerling plaatsen, maar hebben geen plaats en de leerling komt op de wachtlijst te staan.

- Nee, we kunnen de leerling niet plaatsen en zoeken samen naar een passende andere school.

 

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl