Traject van aanmelding

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school, dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

 

Kennismakingsgesprek


Het kennismakingsgesprek wordt verzorgd door de locatiecoördinator, Judith Rutten. In dit gesprek geeft de locatiecoördinator informatie over de school en een rondleiding door het gebouw. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de school.

 

Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school kunnen zich via onderstaand formulier aanmelden:

 

Naam kind *
Geboortedatum kind *
TLV *Huidige school kind
Huidige groep kind
E-mailadres
Telefoonnummer ouder(s) *
* verplicht

Inschrijven op onze interesselijst/voorinschrijving

 

Wanneer u een kennismakingsgesprek en rondleiding heeft gehad en kiest voor de Savioschool, kunt u een voorinschrijving doen. Hiermee wordt er geen plek gereserveerd, maar weten wij wel dat u interesse heeft in onze school.

 

Via de volgende link komt u bij het (voorlopige) inschrijfformulier:

Ga naar het inschrijfformulier (klik).

 

Om uw kind definitief in te kunnen schrijven, hebben wij toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Wanneer een ouder geen gezag heeft, hebben wij daarvan een bewijs nodig. Het volgende formulier dient meegenomen te worden naar het intakegesprek:

Toestemming inschrijving leerling (klik)

 

Meer informatie over de organisatie van passend onderwijs in uw regio vindt u op de websites van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek: www.scholenopdekaart.nl en www.swv-db.nl.

 

Traject van aanmelding voor leerlingen uit de Duin-en Bollenstreek

 

Een leerling kan pas officieel aangemeld worden op onze school wanneer een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) sbo (speciaal basisonderwijs) is afgegeven door het samenwerkingsverband. De TLV voor het sbo is landelijk geldig. Na de afgifte van een TLV volgt een intakeprocedure op school, om te kijken of de leerling ook echt kan starten bij ons op school.


In onderstaand document wordt uitgelegd hoe de procedure van aanmelding bij de Savioschool verloopt voor leerlingen woonachtig binnen de Duin- en Bollenstreek.

 

Procedure aanmelding Savioschool (Duin- en Bollen)

 

Let op! Wij hebben de tijd nodig om ons goed voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Daarom hanteren wij de deadline op 4 juli 2025 waarop nieuwe aanmeldingen inclusief TLV's bij ons binnen moeten zijn.

 

Traject van aanmelding voor leerlingen buiten de Duin-en Bollenstreek

 

Wanneer een leerling woonachtig is buiten de Duin- en Bollenstreek, zijn de procedures net anders. Hieronder worden de procedures vanuit de Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland beschreven:

 

Procedure aanmelding Savioschool (Haarlemmermeer)

Procedure aanmelding Savioschool (Zuid-Kennemerland)

 

Woont de leerling in nog een ander samenwerkingsverband, dan wordt verzocht aan de school van herkomst om contact op te nemen met de orthopedagoog, Annelies de Kruijff (annelies.dekruijff@aloysiusstichting.nl).

 

Let op! Wij hebben de tijd nodig om ons goed voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Daarom hanteren wij de deadline op 4 juli 2025 waarop nieuwe aanmeldingen inclusief TLV's bij ons binnen moeten zijn.

 

Intake

 

Wanneer de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven, volgt er altijd nog een intakeprocedure op onze school, om te kijken of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

 

De ouderintake wordt verzorgd door de intern begeleider, Annamarie van der Niet. De kindintake wordt verzorgd door de orthopedagoog, Annelies de Kruijff.

 

Na het intakegesprek wordt uw zoon/dochter besproken binnen het intern zorgteam van de school. Na dit overleg ontvangt u een terugkoppeling:

- Ja, we kunnen de leerling plaatsen en hebben direct plaats.

- Ja, we kunnen de leerling plaatsen, maar hebben geen plaats en de leerling komt op de wachtlijst te staan.

- Nee, we kunnen de leerling niet plaatsen en zoeken samen naar een passende andere school