Oudervereniging

De Oudervereniging bestaat momenteel uit 8 ouder(s)/verzorger(s) en treedt op als vertegenwoordiging van de ouders in het
overleg en de samenwerking met het schoolteam en de locatiecoördinator.

Er zijn diverse overlegstructuren gekoppeld aan de Ouderverening.

Allereerst vergadert de OV zelfstandig (dit kan op school plaatsvinden of bij een van de leden thuis), zonder aanwezigheid van schoolvertegenwoordiging.

Ten tweede vindt er op regelmatige basis overleg plaats tussen de voorzitter OV en de locatiecoördinator over algemene zaken. Dit betreft onder andere een startoverleg in het begin van het schooljaar, diverse tussenevaluaties en een eindevaluatie aan het eind van het schooljaar, waarin besproken wordt hoe de samenwerking tussen team en OV verloopt.

Naast deze overlegstructuren zijn de teamleden en leden van de Ouderverening onderverdeeld in werkgroepen voor de organisatie van diverse evenementen en feesten. Voorbeelden hiervan zijn Sinterklaas, het kerstfeest, Pasen en de Schoolverlateravond. In diverse werkgroepen werken leden van de OV samen met teamleden en leden van de ouderraad van de Daltonschool, die ook in de Brede School gevestigd is. Dit betreft evenementen en feesten die gezamenlijk gevierd worden met de twee scholen.

Bent u ook geinteresseerd om in de OV mee te denken en te doen? Geef u dan op via het emailadres onderaan deze pagina.

 

De OV bestaat uit:

Wendy Varol, voorzitter

Joyce Lieverse-Mens, penningmeester

Elsbeth Trippenzee, notulist

(vacature)

 

U kunt de OV per mail bereiken op emailadres: ovsavio@gmail.com

 

Notulen OV