Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Zorgmarkt Onderwijs en zorg

29 september 2016

Zorgmarkt Onderwijs en zorg

 

Datum/ tijd: 12 oktober van 19.00 tot 22.00

Locatie: IKC de Bollenstreek, Ruishornlaan 29 2162 VW Lisse.

 

Heeft u wel eens behoefte aan hulp, begeleiding, ondersteuning, een luisterend oor of zelfs therapie voor uw kind of andere leden van het gezin?

Is het voor u onduidelijk waar u deze hulp kunt krijgen?

Of vindt u het gewoon interessant om iets meer over de zorg te weten te komen?

 

Kom dan naar onze netwerkbijeenkomst Onderwijs en zorg op woensdag 12 oktober. Het doel van deze bijeenkomst is om onze zorgpartners, ouders van leerlingen, collega’s in de regio en andere belangstellenden met elkaar in contact te laten komen.

 

Onze inzet is om de bijeenkomst een zo actief mogelijk karakter te laten hebben. Voor ouders is er ook de gelegenheid om vragen te stellen aan allerlei instanties die betrokken zijn bij het onderwijs en zorg in onze regio.

 Nieuwsarchief