Resultaatgericht werken

De Savio biedt een  breed onderwijsaanbod. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs en hun toekomstige leefsituatie. Een vervolg dat past bij de capaciteiten van de leerling. Bij alles wat we doen vragen we ons af: komt dit ten goede aan het onderwijs aan onze leerlingen? Hoe zorgen we voor een optimale ontwikkeling? Ons handelen is daarom eenduidig en daardoor veilig, we houden hierbij rekening houden met de behoeften van individuele leerlingen.

 

De Savioschool streeft naar prestaties van leerlingen die passend zijn bij hun ontwikkeling, vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief.  Wij vinden het van belang dat de opbrengsten van het onderwijs zichtbaar en meetbaar weergegeven worden in een leerlingvolgsysteem.

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl