Leestijd 3 - 4 min
Focus op workshoponderwijs, bewegend leren en gezondheid
Savio kiest voor duurzaamheid
De Savioschool in Hillegom kiest een duurzame koers en zet in op talentgericht workshoponderwijs, bewegend leren en gezondheid. Komend schooljaar organiseert het team een feestelijk moment voor kinderen en ouders om te vertellen wat er op het programma staat. Nu vast een voorproefje.

Wat willen wij kinderen nu écht graag meegeven? Met die vraag ging het team van de Savioschool afgelopen tijd enthousiast aan de slag. Naast kunnen lezen en rekenen – om maar iets belangrijks te noemen – hebben kinderen meer nodig om nu en straks volop bij te dragen aan onze maatschappij.

“Wij willen kinderen ervan bewust maken dat zij verbonden zijn met de wereld en dat zij, hoe jong zij ook zijn, met een klein gebaar iets groots in gang kunnen zetten”, zegt Bryan Limon, die tot de zomer interim-directeur is van de Savio. “Samen kun je meer dan alleen en iedereen doet ertoe. Dát moeten kinderen na hun tijd op de Savio in hun DNA hebben zitten.”

Interim-directeur Bryan Limon en locatiecoördinator Judith Rutten

Talentontwikkeling

De Savio geeft al ontwikkelingsgericht onderwijs en biedt ook workshoponderwijs om kinderen te laten leren met hoofd, hart en handen. Kinderen leren waar zij goed in zijn en krijgen de kans om dat talent te laten groeien. Zo vinden zij gaandeweg hun basisschooltijd hun eigen talent en kiezen van daaruit hun route richting vervolgonderwijs. De inhoud van de workshops wordt stap voor stap steeds meer gericht op duurzaam denken en doen.

Meer bewegend leren

De Savio focust ook op bewegend leren. Judith: “We zetten bewegend leren nu al vaak in bij rekenen”, vertelt Judith, “en daar gaan we komend schooljaar nog meer mee doen.” Denk aan al hinkelend of de bal overgooiend tafels leren, om maar een voorbeeld te noemen. Plan is om het schoolplein – dat op termijn sowieso groener wordt ingericht – ook uitnodigender te maken om meer te gaan bewegen.

Bewegend leren wordt steeds belangrijker op de Savioschool.
Leren over gezonde én lekkere voeding staat hoog op de agenda.

Bewegend leren: waarom?

1 Actief spel stimuleert onderlinge interactie, ontdekkingsdrang en prikkelt de zintuigen.

2 Door bewegend leren normaal te maken, leren we kinderen een gezonde leefstijl en doorbreken we ons huidige ongezonde patroon van langdurig stilzitten.

3 Bewegen geeft je een goed gevoel over jezelf: het heeft een positief effect op zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociaal gedrag.

4 Ervaringsgericht leren zorgt voor betere opslag van lesstof in het geheugen. Onderzoek naar het effect van fysiek actieve reken- en taallessen laat bijvoorbeeld zien dat leerlingen direct na deze lessen meer gericht zijn op hun taak en dat hun reken- en spellingsvaardigheden verbeteren.

5 Leren wordt leuker! Veel kinderen doen niets liever dan lekker actief spelen. En als je mag doen wat je leuk vindt, sta je meer open voor leren.

Aandacht voor sport en gezonde voeding

Ook gaat de Savio nog meer aandacht besteden aan sport en gezonde voeding, voor een gezonde leefstijl. Hoe je die ontwikkelt, moet je immers ook leren als kind.

De Savio deed al mee met het schoolfruitproject en heeft contact met Healthy Hillegom dat ook werkt aan een gezonde leefstijl in de regio. En die gezonde voeding? Ook daarvoor zijn veel mogelijkheden. In de mooie keuken van de Savio kun je bijvoorbeeld ook prima kookworkshops geven. En in Hillegom zit een moestuin waarin kinderen van de school wellicht aan de slag zouden kunnen.

Savio doet al veel

“We doen op alle gebieden nu al veel”, vat coördinator Judith Rutten samen, “maar we zijn ook volop in ontwikkeling. Komende jaren verbinden we wat we doen steeds meer met duurzaamheid.”

Ideeën genoeg om verder te bouwen aan een duurzame, gezonde en sportieve school. Het team is razend enthousiast. “Wij willen ook ouders en partners in Hillegom betrekken bij onze school”, onderstreept Bryan. “Als school staan wij graag middenin de samenleving. Wij gaan er op uit om ook buiten de school te leren, maar halen de wereld ook naar binnen.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Jeroen Jazet
relevante categorieën 21e eeuwse vaardigheden, hoofd, hart en handen, koers