Aanmelding en toelating SBO

Stap 1: Gesprek met sbo- of so-school
Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling beter geschikt is,
wordt een deskundige van die school uitgenodigd om te praten over de duur
en intensiviteit van het arrangement.


Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Als de eerste stap is afgerond, kan bij het samenwerkingsverband een
toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Er zijn twee
mogelijkheden:

  • Speciaal basisonderwijs
  • Speciaal onderwijs:

 

Categorie I: zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen,
kinderen met epilepsie of ernstige gedragsproblematiek
Categorie II: lichamelijk gehandicapte kinderen
Categorie III: meervoudig gehandicapte kinderen

 

Stap 3: 

Een leerling kan aangemeld worden op onze school wanneer een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven door het samenwerkingsverband waar de school onder valt. Voor meer informatie over het aanvragen van deze verklaring kunt u terecht bij het samenwerkingsverband of bij de huidige school van uw kind.

 

Bent u in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring? Dan kunt u het registratieformulier invullen om uw kind aan te melden op onze school. U ontvangt een bevestiging van de aanmelding via de e-mail. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Ga naar het registratieformulier (klik).

 

Stap 4: Terugplaatsing vanuit het so of sbo
Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het
ontwikkelingsperspectief beschreven hoe aan terugplaatsing naar de
reguliere school gewerkt wordt. Als bij evaluatie blijkt dat dit een optie is,
vindt overleg plaats met ouders en de school van herkomst. Een andere
reguliere school die meer passend is, bestaat ook tot de mogelijkheden.


Ontwikkelingsperspectief

Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld als resultaten achterblijven
ondanks de ondersteuning op de basisschool, al dan niet met hulp van
buiten. Voor deze leerlingen is een perspectief voor langere termijn nodig
om de onderwijsbehoeften goed te kunnen bepalen.

 

Rechtstreekse instroom

Voor een groep leerlingen is al snel duidelijk dat zij aangewezen zijn op het
speciaal onderwijs. Deze leerlingen hoeven niet de reguliere route te
volgen. Een team van onderwijsspecialisten zal het verzoek om rechtstreekse instroom behandelen.


Meer informatie over de organisatie van passend onderwijs in uw regio vindt
u op de websites van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek:
http://po.swv-db.nl en www.swv-db.nl.

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl