Samen met ouders

Samenwerking met ouders vinden wij heel belangrijk. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor opvoeding en ontwikkeling van onze leerlingen. Alleen samen kunnen wij als team en ouders een kind optimaal begeleiden. Daarom kunnen ouders elke ochtend terecht bij de directeur met hun vragen. Ook kennen we een werkgroep oudercommunicatie waarin ook ouders zitting hebben.

 

We starten elk schooljaar met een uitgebreide informatieavond over het programma van het komende jaar. We organiseren ouderavonden en rapportbesprekingen. Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een koffie-inloopochtend. Via de digitale nieuwsbrief Savioflits houden we ouders op de hoogte van schoolnieuws. Foto's van festiviteiten en uitstapjes zijn te vinden op de Ouderpagina.

Uiteraard zijn ouders altijd welkom voor een persoonlijk gesprek. Tien keer per jaar nodigen we ouders uit om te komen kijken in onze ateliers.

 

 

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl