Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Wij richten onze school op dusdanige wijze in dat wij aansluiten bij de koers van de Aloysius Stichting. Een samenvatting van deze koers kunt u hieronder lezen.

 

Koers 2020: Samen betekenisvol leren

 

Samen: Alleen samen met leerlingen, hun ouders/familie en onze netwerkpartners kunnen wij onze leerlingen integraal maatwerk bieden in (speciaal) (basis)onderwijs en jeugdhulp. Onze bijdrage: vanuit onze eigen kracht betekenisvol onderwijs en betekenisvolle ondersteuning bieden. Wij willen nadrukkelijk sámen met onze netwerkpartners betekenisvol zijn voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Onze netwerkpartners weten wat onze toegevoegde waarde kan zijn en andersom weten wij dat van onze netwerkpartners.

 

Samen op de Savio: Op de Savio hechten wij veel waarde aan het samen met de leerling en de ouders vormgeven van het onderwijsleerproces. Onze visie is dat de opvoeding van de leerling een gezamenlijke taak is van school en ouder(s)/verzorger(s) en hiervoor is afstemming van groot belang. Daarnaast werken wij samen met diverse vaste hulpverleningspartners zoals ONL dyslexie, fysiotherapiepraktijk Lünnemann en logopediepraktijk Hillegom en het Jeugd Gezinsteam.

 

Betekenisvol: Onze scholen maken leren betekenisvol voor iedere leerling. Onze leerlingen leren met hoofd, hart en handen en zoveel mogelijk in een levensechte, contextrijke leeromgeving. Wij focussen op ontwikkeling van ieders talent en bieden perspectief op een succesvolle terugkeer of vervolgstap naar/in (vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding. Bij Aloysius halen wij de wereld naar binnen en omgekeerd leren onze leerlingen ook buiten onze scholen. Onze scholen zijn veilige en uitdagende oefenplaatsen voor het leven. Ons onderwijs is gebaseerd op onze ecologische onderwijsvisie. Brede persoonlijke en maatschappelijke vorming is op al onze scholen essentieel, net als het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en leerlingen mede-eigenaar maken van hun eigen leerproces. Wij bieden onze leerlingen zoveel mogelijk individueel maatwerk en maken daarbij volop gebruik van ICT-technologie. Alle professionals van Aloysius ontwikkelen zich permanent en zetten zich vanuit kracht elke dag met passie onvoorwaardelijk in voor onze leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met onze specifieke expertise in onderwijs en ondersteuning positief bijdragen aan een in alle opzichten betekenisvolle toekomst voor de (meest) kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Wij gaan voor onderwijs dat bijdraagt aan een betekenisvol leven in relaties, vrije tijd, gezondheid, wonen, werk en ‘meedoen’ in de samenleving. Dat geldt ook voor onze ondersteuningsdiensten, van waaruit onze experts leerlingen, professionals, teams en directeuren in het regulier en speciaal onderwijs ondersteunen.

 

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl