Notulen leerlingenraad van dinsdag 15 december om 10.30 uur

 

1.     opening van de vergadering door voorzitter Anouk

2.     ingebrachte punten: 
Voorstel binnenlopen in de ochtend (meester Jeroen). Nog even afstemmen met juf Marleen. Die is er nu niet. Voorstel meester Gerard: Vanmiddag in teamvergadering bespreking. Komen we later op terug.

3.     stand van zaken nieuwe school 
-De leerlingenraad van de Hilmare wil graag overleg met leeerlingenraad van de SAVIO.

Voorstel is maandag 15 februari om 10.30 uur op de SAVIOschool. Zij willen dan praten over schoolplein en over hoe we kunnen samenwerken op nieuwe school (bijv. Samen 1 leerlingenraad maken). Wij vinden het een goed plan. 
-Plan om in school groot vel op te hangen waarop leerlingen aan kunnen geven wat er op het plein moet komen. 
Wij stellen voor een blad voor elke klas, waarop de kinderen kunnen tekenen en schrijven hoe het speelplein er volgens hun uit moet zien. Starten we in januari mee. Meester Gerard herinnert de leden van de raad en zet het in zijn agenda.

4.     activiteit eind van het jaar organiseren. 
We hebben eigenlijk zo goed als geen geld. De raad gaat verder denken over de volgende onderwerpen:

sportcircuit 
estafettewedstrijd 
trefbaltoernooi 
We kunnen meester Rene vragen om ons te helpen. We gaan hem vrijdag vragen. Anouk doet dat met Romy.

5.     rondvraag. 
Geen vragen.

 


Savioschool

Prinses Irenelaan 32

2181 CZ Hillegom

Tel.: 0252 - 53 24 94

E-mail: savioschool@aloysiusstichting.nl